เน้นการเรียนรู้และปฏิบัติจริงสู่นักไอทีมืออาชีพ ด้วย Facilities ที่ทันสมัย สร้างนักวิจัย และนักวิชาการที่มีความรู้ความสามารถในระดับสูงได้มาตรฐานเทียบเท่าสากล กับคณาจารย์ที่มากด้วยความรู้และประสบการณ์การทำงานด้านไอทีจากองค์กรระดับประเทศ ที่ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี"

เปิดรับสมัคร
ปริญญาโท-เอก
เทอมที่ 1/2567
ตั้งแต่วันนี้
ถึง 2 กุมภาพันธ์ 2567

Next
Next
Next

  Workshop + Certificate

  เรียน Workshop พร้อมรับ IT Professional Certificate จากคณะฯ และบริษัทไอทีชั้นนำ (ทางเลือกสำหรับหลักสูตรปริญญาโท สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ และสาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์)

 • Oracle

  • Database Programming and Administration Workshop
  • Business Database Management Workshop
  • Data Warehouse Builder Workshop
  • Enterprise Resource Planning Workshop
  • Supply Chain Management Workshop
 • HPE Aruba: a Hewlett Packard Enterprise Company

  • Office Networking Workshop
  • Enterprise Networking Workshop
 • IBM

  • Java Programming Workshop
  • Java Server-Side Programming Workshop
  • Information Technology Service Standard Workshop
  • Cloud Computing Workshop
  • Business Information Technology Workshop (Business Process Management Workshop)
 • Microsoft

  • Information Technology Audit and Control Workshop
Next

Get more information

(Course Outline, Education Plan,Tuition Fees, Scholarship)