ข้อมูลการติดต่อ


ศูนย์วิจัยงานบริการอิเล็กทรอนิกส์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น 2
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ 10140


Email : sittraining@sit.kmutt.ac.th


Tel : 02-470-9886,02-470-9881
Fax : 02-872-7145Map