งานฝึกอบรมที่ผ่านมา


บริษัท ยิบอินซอย จำกัด

บริษัท ไอบีเอ็ม (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท สตรีม ไอ. ที. คอนซัลติ้ง จำกัด

กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน

กรมการขนส่งทางบก